Nieuw website: www.bs-most.nl

Bosniaks Stichting Most

Bosniaks Stichting Most

 

Heeft als hoofddoel een betere integratie en uitwisseling van culturele normen en waarden tussen Bosniaks, autochtone Nederlanders en andere bevolkingsgroepen die Nederland als hun thuisland zien. In Nederland wonen en leven circa 30.000 of zelfs meer Bosniaks. 

 

Bosniaks zijn een bevolkingsgroep die behalve op territorium van Bosnie en Herzegovina, autochtoon is ook onder andere in gebieden van regio Sandzak, delen van Servie, Montenegro, Kosovo, Kroatie en Macedonie. Bosniaks zijn in deze gebieden al duizend jaar aanwezig. Ze hadden paar honderd jaar een eigen staat maar met de opkomst van Ottomaanse Rijk (en later Oostenrijk-Hongaarse Rijk), verloren ze net als alle andere volkeren in regio (Balkan) hun onafhankelijkheid.

 

Wij Bosniaks, als een Europees volk dat grotendeels islam als geloof heeft, zijn van mening dat wij, vanwege deze specifieke eigenschap, kunnen bijdragen aan de totale Europese cultuur.

 

Stimuleren van onze integratie in Nederland en presentatie van onze nationale en geloofseigenschappen zal gebeuren door middel van activiteiten die wij, binnen de stichting, willen organiseren. Puntsgewijs willen wij de volgende doelen bereiken:

 

  • Organiseren van activiteiten (cursussen) die het leren van de Nederlandse taal bevorderen, Nederlandse geschiedenis, normen en waarden in Nederland (tradities, monarchie, gewoontes, culturele geschiedenis, eten, wonen, bibliotheken en musea bezoeken etc.)
  • Mensen informeren over hun rechten en plichten als burgers of bewoners van Nederland.
  • Organiseren van humanitaire activiteiten.
  • Bosniaks helpen om hun weg beter te vinden in een multiculturele samenleving en aanpassen aan de levensstijl in Nederland.
  • Respecteren van vrijheid en democratie in Nederland.
  • Organiseren van bijeenkomsten voor Bosniaks en andere bevolkingsgroepen in Nederland ( muziekavonden, lezingen, sportactiviteiten, excursies, tentoonstellingen).
  • Ontmoetingen en dialogen over normen en waarden van verschillende culturen.
  • Activiteiten organiseren op gebied van media en informatie-uitwisseling (tijdschriften, kranten, Internet)
  • Organiseren van cursussen Bosnische taal voor kinderen en andere  geinteresseerden.

 

Wij zijn van mening dat onze activiteiten ook veel mensen van andere bevolkingsgroepen zullen aantrekken en dat zal bijdragen aan wederzijds begrip en sluiten van meer vriendschappen in Nederland.

 

Ter duidelijkheid: wij zijn een multiculturele organisatie die in principe Bosniaks cultuur zal presenteren en alle andere culturen in de mate van onze mogelijkheden. Traditionele eigenschap van Bosniaks en van deze organisatie is dat wij open staan voor iedereen met een goede wil en goede bedoelingen.

Wij zijn van mening dat onze doelen aan een positieve ontwikkeling van Nederlandse maatschappij kunnen bijdragen. Echter, om deze doelen te bereiken, hebben wij ook medewerking van Nederlandse overheid nodig.


 
3304